Cộng đồng Lý Sơn

Diễn Đàn Lý Sơn chính thức mang tên LYSON.ORG


***Hãy giới thiệu đến bạn bè nhé các bạn ***

Gõ Tiếng Việt có dấu khi tham gia diễn đàn

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Everlasting

avatar
I ♥ U
Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Đến năm 2025 Lý Sơn trở thành một huyện phát triển, trở
thành một trung tâm kinh tế biển
, với hai ngành mũi nhọn là thủy sản và dịch vụ.
Hình thành được một hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hoàn
thiện và hiện đại, đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Thu nhập
bình quân dầu người từ 13.000 – 15.000 USD, giải quyết cơ bản các vấn đề xã hội,
chất lượng cuộc sống của dân cư trên địa bàn huyện được nâng cao.
Đến năm 2025, Lý Sơn là huyện đảo xanh, sạch, đẹp; Một điểm
du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn của tỉnh và vùng KTTĐ miền trung
, thu hút đông đảo
khách trong và ngoài nước.
- Các quan điểm phát triển
+ Tiếp tục xây dựng, củng
cố và hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng quan trọng như mạng
lưới điện, nước sạch, giao thông, trường học, trạm y tế, các công trình phúc lợi công cộng, … đáp ứng
kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
+ Phát huy cao độ các tiềm năng, thế mạnh của
huyện đặc biệt là thế mạnh từ nguồn lợi
biển, huy động mọi nguồn nội lực, tận dụng tối đa các cơ hội bên ngòai
nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
+ Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thủy sản – thương mại dịch vụ
- du lịch - nông nghiệp – công nghiệp với nhịp độ cao và bền vững, chuyển sang sản xuất
hàng hóa với quy mô phù hợp, nâng cao chất lượng của sản phẩm tạo ra và ngày
càng nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng
thời gắn sản xuất với thị trường thông qua các hoạt động quảng cáo, xúc tiến
đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm,…
+ Phát triển kinh tế gắn với giải quyết
các vấn đề xã hội, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo; gắn với xây dựng
an ninh quốc phòng toàn dân và giữ gìn
trật tự an toàn xã hội.
+ Gắn phát
triển kinh tế với bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái. Coi trọng các
giải pháp phòng tránh thiên tai để giảm thiểu thiệt hại về người và cho nhân
dân. Xây dựng Lý Sơn thành một hòn đảo xanh, sạch, đẹp về cảnh quan môi trường
có sức thu hút đối du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
- Mục
tiêu tổng quát

Nhanh chóng xây dựng huyện Lý Sơn phát
triển với tốc độ cao và bền vững với một hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã
hội hoàn thiện, hiện đại. Trở thành một trong những huyện giàu có về kinh tế,
bền vững về môi trường, phát triển về mọi mặt xã hội, đóng góp đáng kể cho sự
phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
Đến năm 2020 GTSX bình quân đầu người của
huyện bằng 1,5 lần so với mức bình quân chung toàn tỉnh, đóng góp 2,1% vào tổng
GTSX toàn tỉnh.
- Mục
tiêu phát triển kinh tế

+
Đóng góp của huyện vào GTSX của tỉnh tăng từ 1,63 % vào năm 2010 lên
1,91% vào năm 2015 và đạt 2,11% vào năm 2020.
+
GTSX bình quân đầu người của huyện theo giá hiện hành năm 2015 gấp
khoảng 1.3 lần mức bình quân chung toàn tỉnh và bằng 1,5 lần vào năm 2020.

Chỉ tiêu

Đơn vị

2010

2015

2020

BQ

2011-

2015

(%)

BQ

2016-2020

(%)
GTSX (1994)
Tỷ đồng

402,6

864,03

1918,76

16,5

17,3
Nông nghiệp
Tỷ đồng

32,04

70,67

134,78

17,1

13,8
Thủy sản
Tỷ đồng

225,69

529,53

999,34

18,6

13,5
Công nghiệp – xây dựng
Tỷ đồng

22,21

31,64

157,79

7,3

37,9
Dịch vụ
Tỷ đồng

122,69

232,20

626,85

13,6

22,0
GTSX hiện hành
Tỷ đồng

650,82

146,10

3287,30


Nông nghiệp
Tỷ đồng

78,16

176,67

404,34


Thủy sản
Tỷ đồng

406,04

794,29

1499,01


Công nghiệp – xây dựng
Tỷ đồng

26,76

94,91

394,48


Dịch vụ
Tỷ đồng

139,85

365,03

989,48


Cơ cấu kinh tế huyện
%

100

100

100


Nông nghiệp
%

12,0

12,1

12,3


Thủy sản
%

62,4

54,4

45,6


Công nghiệp – xây dựng
%

4,1

6,5

12,0


Dịch vụ
%

21,5

25,0

30,1


Dân số
1000 người

21,02

21,10

21,16

0,08

0,06
GTSX /người (HH)
Triệu người

31,0

69,2

155,4


So với tỉnh QN

1,1

1,3

1,5Mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế
của huyện Lý Sơn đến năm 2020

- Mục
tiêu phát triển xã hội

Giai đoạn 2011-2015:
+ Nâng cao chất
lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm bình quân hàng năm khoảng 500-1000
nghìn lao động và giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 2500-3000 lao động.
Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động xã hội theo huớng giảm tỷ trọng lao động trong
khu vực nông nghiệp, thủy sản còn khoảng 20-25%, tỷ lệ thời gian sử dụng lao
động là 95%.
+ Phấn
đấu đến năm 2015 hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ Tăng
cuờng chất luợng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ,
giảm tỷ lệ mắc bệnh của nhân dân. Hạ tỷ lệ suy dinh duỡng trẻ em <5 tuổi
xuống dưới 15% vào năm 2015.
+ Bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể; đẩy
mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao.
Giai đoạn 2016 – 2020
+ Giải
quyết việc làm bình quân hàng năm khoảng 1.500 - 2.000 nghìn lao động và giải
quyết việc làm ổn định cho khoảng 3.000 – 3500 lao động. Đến năm 2020 lao động
trong khu vực nông nghiệp, thủy sản còn khoảng 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo
đạt khoảng 30 – 35 %, tỷ lệ thời gian sử dụng lao động là 98%.
+ Đến
năm 2020 hoàn thiện mạng lưới truờng học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và
các trung tâm học tập cộng đồng, có 100% số truờng đuợc kiên cố hóa và mỗi cấp
có ít nhất 01 truờng đạt chuẩn quốc gia. Không ngừng nâng cao tay nghề và trình
độ giáo viên các cấp.
+ Hạ tỷ
lệ suy dinh duỡng trẻ em <5 tuổi xuống duới 10% vào năm 2020. Nâng cao các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe nhân dân, hình thành 01 trung tâm điều trị chất luợng cao.
- Mục
tiêu bảo vệ môi truờng

+ Môi truờng
đuợc giữ vững, không còn tình trạng ô nhiễm ở các khu dân cư. Đến năm 2015, 75
– 90% chất thải đuợc thu gom và xử lý. Đến năm 2020 có 100% rác thải, chất thải
rắn trong sản xuất và sinh hoạt đuợc thu gom và xử lý bằng công nghệ.
+ Phấn đấu toàn
huyện có 1 trạm quan trắc về môi truờng; 100% hộ gia đình trong khu dân cư của
huyện thực hiện nội quy, cam kết bảo vệ môi truờng, tài nguyên.
+ 70-80% cơ sở
sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện có đầu tư hệ thống xử lý cấp thoát nuớc,
rác thải và chất thải rắn truớc khi ra hệ thống chung.
+ Bảo tồn và sử
dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, các di
sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và tôn tạo.
- Mục
tiêu an ninh, quốc phòng

+
Giữ vững trật tự xã hội và an ninh quốc gia, xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
+ Gắn
phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, từng buớc xây dựng
khu vực phòng thủ huyện thành khu vực phòng thủ cơ bản ngày càng vững chắc, sẵn sàng phục vụ địa phuơng vào thời chiến hoặc
khi có tình huống.
nguồn : lyson.gov.vn

Mua tỏi 1,tỏi non,tỏi khô,hành,chả cá,cua huỳnh đế,thủy hải sản các loại thì gọi cho tôi ( con nhà nông dân Lý Sơn bán tỏi chính hiệu, ăn mặc lịch sự) 0945.591.248 hoặc 0165.632.6847

---
ĐỊA CHỈ MUA HÀNH TỎI LÝ SƠN UY TÍN
http://my.opera.com/khoilv

duongtanthanh

avatar
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
được thế thì tốt quá.........Lý Sơn muôn năm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết